FISKEVATTEN

Toften

Är en sjö på 18 km² som har ett maxdjup på 19meter och ett medeldjup på 4,5meter med en väldigt intressant och rolig struktur för abborre som märks på ett värdig bra beståndet. Gös fisket likaså är väldigt bra kanske inte några riktigt trofefiskar men gösar runt 5kilo går det att fånga.

Teen

Är en sjö som är betydligt grundare med ett medeldjup på 2meter även Teen har ett väldigt pr abborre fiske. Teen har inte något bestånd av gös men har däremot ett gäddfiske som kan vara riktigt bra period vis.

Testen

Är en sjö som har förbindelse till Toften även den är som Teen en grund sjö som är en bra gäddsjö.

Brännsjön

Brännsjön är en trevlig liten skogssjö som har ett maxdjup på 8meter som det finns riktigt stora abborrar i. Den sjö säljer jag endast max 4dags kort i veckan och har endast catch and release för att kunna ge möjligheten att ha ett antal sjöar som jag vill erbjuda (ensamheten vid). Bokas via mail info@hyrsjo.se

Södra Holmsjön

ytligare en sjö som bara går att köpa 4 fiskekort per vecka vid. Den här sjön har ett maxdjup på 13meter och har väldigt klarvatten och kan göra sjön svår fiskad men även den här har stora abborrar. Bokas via mail info@hyrsjo.se