FISKE VATTEN

Toften

Är en utmärkt Gös sjö men den har även ett jätte fint Abborre fiske.

Teen

Är en grund sjö som håller ett fint bestånd av gädda men även Teen är en bra Abborre sjö

Testen